Asociaţia Profesorilor de Istorie - Iaşi

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”-Iaşi

în parteneriat cu

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

 Asociaţia Profesorilor de Istorie din Iaşi

 Casa Corpului Didactic – Iaşi

Ateneul Tătăraşi – Iaşi

 

organizează vineri, 27 ianuarie 2012, ora 13,00, în                                                                                                    Sala de expoziţii a Ateneului Tătăraşi,

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „PERSONALITĂŢI CARE AU FOST:                                            ALEXANDRU IOAN CUZA  - OMUL ŞI EPOCA”

ediţia a IV-a

şi

CONCURSUL ŞCOLAR  „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA”

ediţia I

           Simpozionul se adresează în principal profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar, dar este deschis participării şi a altor cadre didactice, cercetători şi studenţi cu preocupări în domeniul istoriografiei. Realizat în acest an într-un nou format, care include şi o secţiune – concurs rezervată elevilor, simpozionul se înscrie într-un proiect mai amplu al iniţiatorilor, vizând identificarea unor noi coordonate în cercetarea istorică şi istoriografică a aşa-numitei epoci a Unirii, în sine, dar şi reliefarea impactului ulterior al acesteia asupra societăţii româneşti, cu evidenţierea unor personalităţi şi evoluţii care au marcat în mod semnificativ viaţa socială, economică, politică şi culturală a României.

 

Elevii se bucură de avantajul de a participa cu aceeaşi lucrare GRATUIT la ambele evenimente, având posibilitatea de a obţine unul din premiile obişnuite sau                                                                     Marele Premiu ALEXANDRU IOAN CUZA.

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

1. În vederea publicării, lucrările ştiinţifice vor avea în mod obligatoriu bibliografie ataşată la final, vor fi redactate cu caractere Times News Roman, 12, cu diacritice, şi vor conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor, titlul ştiinţific, instituţia, localitatea, judeţul.

2. Taxa pentru profesori de 50 lei se va depune în contul RO57BRDE240SV00609922400 deschis la BRD, cu precizarea „pentru simpozion” până la data de 15 martie 2012.

3. Data limită de înscriere şi trimitere a titlului lucrărilor: 25 ianuarie 2012.

4. Data limită  de trimitere a lucrărilor (maximum 10 pagini pentru profesori şi respectiv 2 pagini pentru elevi): 15 martie 2012.

5. Numărul maxim de elevi înscrişi în concurs de acelaşi profesor-îndrumător este 5 .

6. Lucrările vor fi trimise secretariatului ştiinţific al simpozionului pe adresa simpozion_2012.cuza@yahoo.com (tel. de contact: 0728161976  - prof. dr. Cezar Furtună, 0729824416  -prof. Sebastian Chiruţă). În limita spaţiului editorial disponibil, volumul va include şi lucrările elevilor.

7. Toţi participanţii vor primi mapa simpozionului (programul manifestărilor, diplomă de participare sau premiere şi respectiv – în cazul cadrelor didactice - volumul cu lucrările publicate).

 

 

 

RESPONSABILITATEA TEXTELOR  PUBLICATE  APARŢINE  ÎN TOTALITATE  AUTORILOR.

 

 

 

 

Criterii de jurizare ale concursului şcolar :

1. Corectitudinea si rigoarea continutului stiintific al lucrarii şi al prezentării acesteia în concurs;

2. Gradul de originalitate şi creativitate al lucrării;

3. Complexitatea si coerenţa lucrării ;

4. Respectarea tematicii concursului;

5. Maniera de prezentare a lucrării .

 

 

Coordonatori de proiect:

Prof. Alexandru Guţă (Directorul Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”-Iaşi)

Prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu (Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi)

Prof. Ariadna Maximiuc (Directorul adjunct al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”-Iaşi)

Prof. dr. Cezar Furtună

Prof. Sebastian Chiruţă

Prof. drd. Gabriela Luchian

DESCĂRCAŢI AICI FIŞA DE ÎNSCRIERE LA

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „PERSONALITĂŢI CARE AU FOST:   ALEXANDRU IOAN CUZA  - OMUL ŞI EPOCA”